מסלעות

נחשבות אלמנט מרהיב בגינות אך מספקות יתרונות נוספים מלבד יופי. מסלעה נבנית במטרה לנצל את השטח בצורה טובה יותר, לפתור בעיות סחף, יצירת אלמנט של גבהים בגינה ותיחום אזורים רצויים. במקרים רבים אנו מבצעים גם מסלעות מדורגות, קווי סלעים ועיצוב סלעים בודדים.

מסלעות
תחזוקת גינות