פרויקט הפנימיה - מעזובה לפריחה
החברה השתתפה בפרוייקט מיוחד, שיקום פנימיה לנערות בסיכון.
הפרוייקט נעשה בשיתוף ותרומות של , בעלי מקצוע מהדרום ונוער בשנת שירות.
שלושה ימים של עבודה מרוכזת הביאו את הפנימיה מעזובה לפריחה.
צוות חיטים נוי
פעילות בשטח